สุดตลึง!! แม่ต่างชาติเพิ่งคลอดลูก พบมือลูกกำสิ่งนี้มาด้วย – Web Boxes
Type & hit enter to search
Recent Comments

    สุดตลึง!! แม่ต่างชาติเพิ่งคลอดลูก พบมือลูกกำสิ่งนี้มาด้วย


    เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ Lucy Hellein จากรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านี้เธอได้ทำการติดตั้งฝังเครื่องมือคุมกำเนิดดังกล่าวไว้ในมดลูกของเธอ ตามหลักแล้วการคุมกำเนิดด้วยวิธีดังกล่าว จะได้ผลดีที่สุดหลังจาก 4 เดือนไปแล้ว แต่หนูน้อย Dexter ก็เกิดจากการปฏิสนธิหลังฝังเครื่องมือได้ไม่กี่วันเท่านั้นเอง